امیر سعادتی

ایجنت بازیکنان و مدیرعامل

امید سعادتی

ایجنت بازیکنان

فرزاد سعادتی

امور بازیکنان

حسن جمشیدی

امور بازیکنان

عارف مهاجری

  • سمت :

    مدير استعداد يابي

  • شماره تماس

    00989128633033