علی قربانی بازیکن فصل گذشته سومقاییت آذربایجان با قرارداد رسمی از طریق آژانس بین المللی پارس فوتبال به فولاد خوزستان پیوست.